Peer

Nederlands | English

administratief en fiscaal adviseurs

"Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God." - Marianne Williamson »


Waarom? Meedoen.

Wij willen dat iedereen in onze samenleving mee kan doen. Wij geloven in ondernemen met een hart en een ziel.


Hoe? Werk.

Iemand uitsluiten van werk is iemand uitsluiten uit de samenleving. Werken is meedoen aan de samenleving. Werken is de beste therapie.


Wat? Administratie.

Wij helpen ondernemingen en andere organisaties bij hun administratie, belastingen, bedrijfsvoering. Wij scheppen zo banen voor mensen met een financiële achtergrond die door persoonlijke omstandigheden op een afstand van de arbeidsmarkt zijn komen te staan.


Peer in het Engels betekent gelijke. Wij voelen ons geïnspireerd door dat andere bedrijf, dat de slogan ‘Think different’ gebruikt: Appel.